naglowek ugNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uprzejmie zapraszam na XIII sesję Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 28 października 2015 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

naglowek ugNa podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r., poz. 3519) uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 27 października 2015 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

20151008pkwPaństwowa Komisja Wyborcza przekazuje bezpośrednie linki do multimedialnych komunikatów dotyczących Wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

naglowek ugNa podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014r., poz. 3519) uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 7 października 2015 roku o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

naglowek ugNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uprzejmie zapraszam na XII sesję Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 30 września 2015 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

naglowek ugNa podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014r., poz. 3519) uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 28 września 2015 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

naglowek ugUprzejmie informujemy, że z powodu trwających upałów skróceniu ulega do godz. 14.30 czas pracy Urzędu Gminy Werbkowice w bieżącym tygodniu (od 10 sierpnia do 14 sierpnia).

naglowek ugUprzejmie informujemy, że z powodu trwających upałów skróceniu ulega do godz. 14.30 czas pracy Urzędu Gminy Werbkowice w dniach od 5 sierpnia (środa) do 7 sierpnia (piątek).

naglowek ugUprzejmie informujemy, że z powodu trwających dzisiaj upałów (czwartek, 23 lipca 2015 r.) ulega skróceniu do godz. 14.30 czas pracy Urzędu Gminy. Prosimy wszystkich interesantów o planowanie swoich wizyt w Urzędzie do godz. 14.30.

naglowek ugNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uprzejmie zapraszam na XI sesję Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 30 lipca 2015 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad: