Drukuj
Urzędowe
Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w XLIII Sesji Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2014 roku o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach /kawiarnia/ z proponowanym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
7. Podjęcie uchwał i wniosków
uchwała Nr XLIII/256/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 27.02.2014 roku w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Werbkowicach na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku,
uchwała Nr XLIII/257/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 27.02.2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Szkoła Przyszłości” oraz zabezpieczenia wkładu własnego na jego realizację,
uchwała Nr XLIII/258/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 27.02.2014 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym „Bajka” w Werbkowicach,
uchwała Nr XLIII/259/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 27.02.2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Zamościu w 2014 roku,
uchwała Nr XLIII/260/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 27.02.2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.
8. Zapytania i Interpelacje
9. Zgłaszanie problemów Środowiskowych.
10. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Rady Gminy
Małgorzata Wojturska
 
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym-pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania mu udziału w pracach organów.