Zawieszenie działania placówek oświatowych na terenie gminy Werbkowice

W związku z zagrożeniem koronawirusem od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie placówek oświatowych w gminie Werbkowice zostaje czasowo ograniczone.

Oznacza to, że w tym okresie przedszkole, szkoły zarówno prowadzone, jak i dotowane przez Gminę nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Działanie te zostały podjęte na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Dotyczy:
- Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach;
- Szkoły Podstawowej im. s. Wandy Longiny Trudzińskiej i Siedmiu Wychowanków w Sahryniu;
- Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Malicach;
- Publicznej Szkoła Podstawowej im. 30 pułku Strzelców Kaniowskich i AK w Hostynnem-Kolonii;
- Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Honiatyczach;
- Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Podhorcach;
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Gozdowie;
- Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Werbkowicach.

Prosimy Państwa o zachowanie spokoju, wzmożoną ostrożność higieniczną oraz zwracania uwagi na objawy związane z temperaturą powyżej 38 stopni C, bólami mięśni i trudnościami w oddychaniu.

12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych będą odbywały się jedynie zajęcia o charakterze opiekuńczym oraz zapewniony będzie dowóz.

Jeśli jednak możecie Państwo pozwolić sobie na nieobecność dzieci w placówkach oświatowych w dniach 12-13 marca 2020 r. to proszę o rozważenie takiej możliwości.

W dniach 16-25 marca 2020 r. placówki oświatowe będą zamknięte.
Władze Gminy są w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami m.in.: Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym, Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Szpitalem oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach