Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych w 2020 r.

3 grudnia 2019 br. Wójt Gminy Werbkowice ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych.

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i pozostałe podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, ze zm.).

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2019 roku do godz. 10.00 w formie papierowej w Urzędzie Gminy Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice.

Szczegółowe informacje dotyczące wysokości środków przeznaczonych na realizację ww. zadania, terminu i sposobu składania ofert znajdują się w załączeniu.

W razie pytań informacji udziela inspektor ds. oświaty, kultury i sportu – Sławomir Bednarczuk, Urząd Gminy Werbkowice ul. Zamojska 1, pok. 5c, tel. 84 6575-080 w. 47.

3 grudnia 2019 br. Wójt Gminy Werbkowice ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych.
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i pozostałe podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, ze zm.).

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2019 roku do godz. 10.00 w formie papierowej w Urzędzie Gminy Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice.

Szczegółowe informacje dotyczące wysokości środków przeznaczonych na realizację ww. zadania, terminu i sposobu składania ofert znajdują się w załączeniu.

W razie pytań informacji udziela inspektor ds. oświaty, kultury i sportu – Sławomir Bednarczuk, Urząd Gminy Werbkowice ul. Zamojska 1, pok. 5c, tel. 84 6575-080 w. 47.