Rozstrzygnięcie konkursu ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 r. - dowóz dzieci niepełnosprawnych.