Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców - lipiec 2018

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza mieszkańców gminy do korzystania z darmowych porad prawnych, które świadczy Kancelaria Adwokacka adw. Andrzej Dec.


Porady dla mieszkańców świadczone są w Sali Ślubów USC,w godz. od 11:00 do 13:00, podczas dyżurów w Urzędzie Gminy. Informację o dyżurach można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 2) lub pod numerem tel. 84 657 20 80 w. 45.
• 05.07.2018 r. (czwartek);
• 13.07.2018 r. (piątek);
• 18.07.2018 r. (środa);
• 26.07.2018 r. (czwartek);
• 31.07.2018 r. (wtorek).