Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Aktywizacja mieszkańców Gminy Werbkowice poprzez współpracę organizacji pozarządowej z grupą nieformalną oraz działania na rzecz dzieci i młodzieży".