Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców - maj 2018

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza mieszkańców gminy do korzystania z darmowych porad prawnych, które świadczy Kancelaria Adwokacka adw. Andrzej Dec.

Porady dla mieszkańców świadczone są w Sali Ślubów USC,w godz. od 11:00 do 13:00, podczas dyżurów w Urzędzie Gminy. Informację o dyżurach można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 2) lub pod numerem tel. 84 657 20 80 w. 45.

  • 11.05.2018 r. (piątek);
  • 18.05.2018 r. (piątek);
  • 24.05.2018 r. (czwartek);
  • 30.05.2018 r. (środa).