Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie zajęć sekcji piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego" w roku 2018.