Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że producenci rolni, posiadający lub współposiadający grunty orne położone na terenie gminy Werbkowice, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:

 

 

  • od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

  • od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * liczba ha użytków rolnych

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 3-30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

  • 1-31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz oświadczenie o powierzchni użytków rolnych można pobrać:

  • ze strony internetowej Urzędu Gminy Werbkowice www.werbkowice.pl w zakładce Mieszkaniec / Formularze, wzory wniosków / Referat Podatków i Opłat Lokalnych / Pobierz wnioski,

  • w pok. nr 11 w Urzędzie Gminy Werbkowice.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 11 lub pod nr telefonu 84 6572080 w. 41.