Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach, ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice.

 

Ogłoszenie o naborze znajduje się w BIP Urzędu Gminy w zakładka Nabór pracowników

 

Oferty należy składać do dnia 24 listopada 2017 r. do godz. 15:30.