Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Siostry Wandy Longiny Trudzińskiej i Siedmiu Wychowanków w Sahryniu

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Siostry Wandy Longiny Trudzińskiej i Siedmiu Wychowanków w Sahryniu, Sahryń 62, 22-546 Turkowice.

 

Ogłoszenie o naborze znajduje się w BIP Urzędu Gminy w zakładka Nabór pracowników.


Oferty należy składać do dnia 22 listopada 2017 r. do godz. 15:30.