Informacja o XXVIII sesji Rady Gminy Werbkowice

Ostatnia sesja rady gminy, która odbyła się w miniony wtorek (28 marca), obfitowała w prezentacje i dyskusje poświęcone sprawom bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zasadom ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz wypadkom w rolnictwie.

 

W pierwszej części obrad swoje prezentacje mieli:

  • mł. asp. Paweł Gruszka Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Hrubieszowie, który przedstawił prelekcję poświęconą bezpieczeństwu w ruchu drogowym, w ramach programu „Odblaskowa Gmina”;

  • inspektor Jacek Mielniczuk z Placówki Terenowej KRUS w Hrubieszowie, który udzielił informacji dotyczących emerytur dla rolników oraz wypadków w rolnictwie i ubezpieczenia się przed ich następstwami;

  • specjalista Tomasz Abramczyk z Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie, który w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej przedstawił problematykę bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

     

Radni i sołtysi mieli możliwość zadawania pytań i zgłaszania uwag do prelegentów, z czego licznie skorzystali.

 

 

W drugiej części sesji radni podjęli kilka ważnych dla mieszkańców decyzji, dotyczących między innymi dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Werbkowicach, określenia kryteriów przyjętych kandydatów do klasy pierwszej, zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Werbkowice czy przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Werbkowice na rok 2017.