Drukuj
Urzędowe
Przetarg na sprzedaż samochodu Mercedes-Benz Sprinter 411 CDI

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Mercedes-Benz Sprinter 411 CDI.

Dane identyfikacyjne:

 

Marka

Mercedes-Benz Sprinter 411 CDI

Rodzaj pojazdu

Autobus 21 miejsc

Numer identyfikacyjny

WDB9046631R139188

Rok produkcji

2000

Data pierwszej rejestracji

10.07.2000

Silnik /rodzaj, pojemność, moc/

ZS / 2151 cm³ / 80.00 kW

Stan licznika

560000 km

Nr rejestracyjny

LHR 2W33

Cena wywoławcza 20 000,00 zł Słownie: dwadzieścia tysięcy złotych plus należny podatek VAT w wysokości 23%

Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2017 roku w lokalu Urzędu Gminy Werbkowice, pok. nr 16 o godzinie 10:00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (2000 zł) w kasie Urzędu Gminy Werbkowice, pok. nr 18 lub na rachunek bankowy Gminy Werbkowice w BS Werbkowice 20 9642 0009 0000 0619 0005 w terminie do dnia 15 marca 2017 roku.

Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Gminy Werbkowice.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży ruchomości.

W razie uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży wadium podlega zatrzymaniu przez gminę.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Gmina Werbkowice zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

W związku z odwołaniem przetargu kupującemu nie przysługują żadne roszczenia wobec Gminy.

Ruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 przy ul. Kopernika 45 w miejscowości Werbkowice, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy Werbkowice Panem Henrykiem Bojdą – kontakt tel. 84 657 20 80 wew. 37 tel. kom. 513 026 040.

 

Werbkowice, dnia 03.03.2017 r.

 

Wójt Gminy Werbkowice

Lech Bojko

20170303sprinter2

20170303sprinter3