Zebrania wiejskie

W dniu 1 marca 2017 r. (środa), odbędą się zebrania wiejskie w następujących sołectwach:

 

Lp.

Sołectwo

Godzina

Miejsce

1.

Adelina

10:00

świetlica

2.

Sahryń

12:00

świetlica

3.

Sahryń-Kolonia

12:00

świetlica w miejscowości Sahryń

4.

Zagajnik

12:00

świetlica w miejscowości Sahryń

5.

Turkowice

14:00

świetlica

 

Zachęcamy mieszkańców sołectw do udziału w spotkaniach.