Indywidualne numery kont bankowych od 2017 roku – informacja dla mieszkańców

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że utworzono indywidualne rachunki bankowe odrębne dla płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatków osób fizycznych.

Indywidualny rachunek bankowy przypisany dla płatnika umożliwia automatyczną identyfikację tytułu płatności. Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom ani posługiwać się tym samym numerem przy opłacie innych podatków i opłat.

Obecnie Urząd Gminy Werbkowice wysyła do mieszkańców gminy pisma informujące o nadaniu indywidualnego rachunku bankowego do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacja o indywidualnym rachunku bankowym do płatności za podatek od osób fizycznych zawarta będzie w decyzji wymiarowej na 2017 rok.

Jednocześnie informujemy, że ww. opłaty można uiszczać u inkasenta (sołtysa) na dotychczasowych zasadach.

W przypadku, jeśli informacja została zagubiona lub nie otrzymaliście Państwo zawiadomienia o indywidualnym numerze konta, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Werbkowice pod numerem telefonu: 84 657 20 80, 84 657 20 69 lub 84 657 20 05, wew. 32 i 41, gdzie zostanie Państwu udzielona telefoniczna informacja dotycząca indywidualnego numeru bankowego.