ogłoszenie

Wójt Gminy Werbkowice podaje do publicznej wiadomości, że w każdy piątek podczas trwania ferii zimowych na trasie Kolonia Honiatycze – Werbkowice będzie świadczona bezpłatna usługa w zakresie przewozu osób.


Usługa ta będzie wykonywana w według następującego rozkładu:
Wyjazd spod Wiejskiego Domu Kultury o godz. 8.00 po trasie: Honiatycze Kolonia - Honiatycze – Honiatyczki – Kotorów – Konopne - Werbkowice.
Powrót z przystanku przy Gminnym Ośrodku Kultury o godz. 14.00 po trasie: Werbkowice – Konopne – Kotorów – Honiatyczki – Honiatycze - Honiatycze Kolonia.

Wójt Gminy Werbkowice
Lech Bojko