Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że producenci rolni posiadający lub współposiadający grunty orne położone na terenie gminy Werbkowice, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:

  • od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

  • od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 3–28 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

  • 2–31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można pobrać ze strony internetowej BIP Urząd Gminy Werbkowice w zakładce Podatki i Opłaty Lokalne / Zwrot Podatku akcyzowego lub w Urzędzie Gminy Werbkowice, pok. nr 11.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11 lub pod nr telefonu 84 6572080 w. 41.