Zawieszenie działania placówek oświatowych na terenie gminy Werbkowice

W związku z zagrożeniem koronawirusem od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie placówek oświatowych w gminie Werbkowice zostaje czasowo ograniczone.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych w 2020 r.

3 grudnia 2019 br. Wójt Gminy Werbkowice ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych.

Nabór na podinspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych w Referacie Inwestycji, Rozwoju i Planowania w Urzędzie Gminy Werbkowice.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 r. - dowóz dzieci niepełnosprawnych.

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego ,,Bajka” w Werbkowicach  konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego ,,Bajka” w Werbkowicach

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego ,,Bajka” w Werbkowicach, ul. Piłsudskiego 4, 22-550 Werbkowice.

Konkurs ofert na świadczenie usługi integracji zawodowej

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Werbkowicach o otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego w roku 2019 na świadczenie usługi integracji zawodowej do projektu pn.: „Wsparcie osób bezrobotnych i aktywizacja zawodowa”.

Harmonogram zebrań wiejskich, wyborów sołtysa i rady sołeckiej 2019

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w zebraniach wiejskich, wyborów sołtysa i rady sołeckiej w styczniu 2019 r.

Zaproszenie na XLV sesję Rady Gminy Werbkowice 2018-11-13

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XLV sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 13 listopada 2018 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2018-11-13

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519 i 3520, z 2015 r. poz. 2592 i z 2017 r. poz. 4024) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 13 listopada 2018 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Wyniki konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Werbkowice zmieniających uchwały w sprawie nadania statutów sołectw położonych na terenie Gminy Werbkowice

Wyniki konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Werbkowice zmieniających uchwały w sprawie nadania statutów sołectw położonych na terenie Gminy Werbkowice.