Karnawałowy Bal Seniora

Klub Senior+ "Nasza Jesień" po raz pierwszy zorganizował bal karnawałowy.

 

Gości powitała p. Maria Knap Dyrektor GOK Werbkowice, a następnie przemawiała p. Agnieszka Skubis-Rafalska Wójt Gminy Werbkowice oraz p. Danuta Muzyczka wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Hrubieszowskiego i p. Zofia Pietruk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej w Werbkowicach.

Dla gości wystąpiła dziecięca grupa teatralna z Sahrynia.

Podczas zabawy wśród najlepszych tancerzy wybrano króla i królową balu i wręczono 3 statuetki dla mistrzów parkietu