Misja wakacje z GOKiem

W dniach od 30 lipca do 9 sierpnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbywały się zajęcia wakacyjne dla dzieci. W programie były gry, zabawy, zajęcia plastyczne, kulinarne i ruchowe w wojskowym klimacie oraz wyjazd do zamojskiego ZOO i parku linowego.

Wielką radość uczestnikom sprawiły wizyty zaproszonych gości czyli strażaków z OSP Werbkowice i Terebiń, reprezentanta Szwadronu Ziemi Hrubieszowskiej oraz żołnierzy z 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego.

Podsumowaniem wakacji i jednocześnie sprawdzeniem wiedzy nabytej na zajęciach była gra terenowa.