Manewry barbarzyńców w Zagrodzie Wandalskiej w Kotorowie

Jeżeli chcesz: łyknąć trochę historii × poznać kulturę przeworską × przyjrzeć się życiu w antycznej zagrodzie × obejrzeć manewry barbarzyńców × ulepić garnek × sprawdzić jak szyje się z łuku × dotknąć uzbrojenia × przebrać się za wandala × utkać krajkę × skosztować dawnych potraw × sprawdzić się w rzucie oszczepem × zrobić koralik × wziąć udział w dawnych grach i zabawach ×

 

to właśnie Ciebie

zapraszamy na

"Plenerową inscenizację – manewry barbarzyńców”
10 września 2017 godz. 13:00
Zagroda Wandalska w Kotorowie

Szczególnie zapraszamy rodziców z dziećmi, które będą miały możliwość wziąć udział w ruchowych, dawnych grach i zabawach oraz konkursie plastycznym z nagrodami.

Inscenizacja realizowana jest w ramach projektu „Aktywizacja społeczeństwa lokalnego poprzez pielęgnację dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Werbkowice” dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przez Stowarzyszenie Wandalowie – Wandalska Zagroda w Kotorowie oraz Uczniowski Klub Sportowy „Grot-Michał” Werbkowice

Wartość projektu: 76 866,00 zł
Dofinansowanie: 64 631,00 zł
Wkład finansowy: 5 510,00 zł
Wkład niefinansowy osobowy: 3 160,00 zł
Wkład niefinansowy rzeczowy: 3 565,00 zł