Piknik rodzinny w Sahryniu

W niedzielne popołudnie 16 lipca 2017 roku na terenach zielonych przy Świetlicy Wiejskiej w Sahryniu z inicjatywy i przy współpracy 4 sołectw odbyła się impreza plenerowa pod nazwą Piknik Rodzinny.


Organizatorem imprezy były: Sołectwo Sahryń, Sahryń-Kolonia, Zagajnik, Adelina przy wsparciu KGW w Sahryniu oraz OSP w Sahryniu.
Oficjalnego otwarcia imprezy dokonali organizatorzy imprezy plenerowej, sołtysi wsi w osobach: Edyta Wójcik, Marcin Kalemba, Jan Piądło, Mariusz Kozak. Imprezę prowadził Ryszard Mazurkiewicz.
Imprezę wspierali:
- Gmina Werbkowice,
- Zespół Szkół w Werbkowicach – Hala Sportowa,
- Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach,
Impreza adresowana była do wszystkich mieszkańców sołectw oraz społeczności lokalnej gminy Werbkowice.
W programie imprezy:
- zabawa w wesołym miasteczku (zjeżdżalnia, basen, trampolina),
- zabawy animacyjne, malowanie twarzy,
- pokaz statyczny Placówki Straży Granicznej w Kryłowie,
- występ kapeli z Honiatycz,
- poczęstunek dla wszystkich uczestników imprezy – wspaniały bigos przygotowany przez panie z KGW w Sahryniu, kiełbasa z grilla,
- gry i zabawy, konkursy, konkurencje rekreacyjne (przeciąganie liny, rzuty do celu, slalom sprawnościowy),
- wspaniała zabawa przy muzyce.
Organizatorzy serdecznie dziękują instruktorkom z GOK w Werbkowicach za organizację i przeprowadzenie zabaw dla dzieci, funkcjonariuszom straży granicznej w Kryłowie za pokaz, natomiast paniom z KGW w Sahryniu za przygotowanie wspaniałych potraw.
Sołtysi wsi Sahryń, Sahryń-Kolonia, Adelina, Zagajnik składają gorące podziękowania wszystkim partnerom i sponsorom za pomoc w organizacji imprezy plenerowej pod nazwą „Piknik Rodzinny”. Sukces organizacyjny imprezy jest konsekwencją ogromnej pracy i zaangażowaniu całego ludzkiego zespołu oraz wsparcia udzielonego przez szereg instytucji i firm.
Mamy nadzieję, że zebrane doświadczenie z organizacji tegorocznej imprezy, pozwoli nam kontynuować w roku następnym imprezę plenerową z udziałem społeczności lokalnej gminy Werbkowice.