Program „Szkolny Klub Sportowy" w Zespole Szkół w Werbkowicach

Zespół Szkół w Werbkowicach realizuje program „Szkolny Klub Sportowy” finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

 

Program „Szkolny Klub Sportowy” skierowany jest do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

 

Cele programu:

  1. stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;

  2. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;

  3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;

  4. zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;

  5. stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;

  6. tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;

  7. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;

  8. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;

  9. wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

 

Zadania programu:

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Program stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych lub w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie. Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 36 tygodni w dwóch edycjach wiosennej 01.02.2017-30.06.2017 i jesiennej 01.09.2017-15.12.2017, systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach 20-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy. Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej szkoły dla dzieci i młodzieży, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły. Każda grupa ćwiczebna powinna określać charakterystykę wiekową uczestników, np. grupa A – uczniowie w wieku 10-12 lat szkoły podstawowej, zajęcia z gier zespołowych; lub np. dla gimnazjum grupa A – uczniowie klas 1-3 gimnazjum, zajęcia taneczne i ogólnorozwojowe, grupa dedykowana dziewczętom itp. W jednej szkole mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy (A i B).

 

Tygodniowy rozkład zajęć SKS w Zespole Szkół w Werbkowicach

 

Godziny zajęć

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

13:30-14:30

 

Ewa Koźmińska

(gry i zabawy ruchowe)

Ewa Koźmińska

(lekkoatletyka)

Bartłomiej Sadowski

(zajęcia na siłowni)

14:30-15:30

Henryka Rewucha

(piłka nożna dziewcząt i chłopców)

Jarosław Kaczoruk

(piłka nożna dziewcząt i chłopców)

Jarosław Kaczoruk

(piłka siatkowa dziewcząt i chłopców)

Bartłomiej Sadowski

(piłka ręczna dziewcząt i chłopców)

Bartłomiej Sadowski

(badminton dziewcząt i chłopców)

Henryka Rewucha

(tenis stołowy

dziewcząt i chłopców)

 

Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Sadowski Zesół Szkół w Werbkowicach