20170213rewitalizacja

Projekt „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice” realizowany przez Gminę Werbkowice.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

 


Zaproszenie na drugie spotkanie konsultacyjne

Zapraszamy na drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023.

Fiszka Projektowa - Lokalny Program Rewitalizacji

W związku z opracowywaniem przez Gminę Werbkowice Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023 zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego włączenia się w opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji m.in. poprzez wypełnienie Fiszki Projektowej „Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice” służącej przedstawieniu propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji.

Informacja z pierwszego spaceru badawczego oraz spotkania konsultacyjnego

W dniu 26 lutego 2017 roku (niedziela) odbył się pierwszy spacer badawczy oraz spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023.

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

W związku z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023 zapraszamy do udziału w pierwszym spotkaniu konsultacyjnym.

Gmina Werbkowice opracowuje program rewitalizacji

Pod koniec ubiegłego roku Gmina Werbkowice otrzymała dofinansowanie na „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice”.