Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023

Rada Gminy Werbkowice uchwałą Nr XXIX/257/2017 z dnia 30 maja 2017 r. przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023.