Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023

Informujemy o mozliwości zapoznania się z dokumentem pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023".

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023 (do pobrania)