Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pt. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023‟

Przedstawiamy wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu  pt. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023‟.

I. Ogłoszenie konsultacji.
Zarządzenie Nr 43/2017 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Werbkowice dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023


II. Przedłużenie terminu konsultacji
Zarządzenie Nr 49/2017 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Werbkowice dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023 


III. Podstawa prawna.
Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z § 5 Uchwały Nr XVII/103/2012 Rady Gminy Werbkowice z dnia 19  stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012 r. poz. 1008).


IV. Cel konsultacji.
Aktywne   włączenie   społeczności   lokalnych   w   planowanie   inwestycji.   Poznanie   opinii,   uwag   i   propozycji mieszkańców Gminy Werbkowice do dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023‟.


V. Forma konsultacji.
1. Udostępnienie treści dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Werbkowice, stronie internetowej Urzędu Gminy Werbkowice i możliwość wyrażenia opinii oraz składania uwag i wniosków dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji, za pomocą formularza zgłaszania uwag:
a) przesłanego drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Konsultacje społeczne–LPR”.
b) przesłanego drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – LPR”.
c) złożonego osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy Werbkowice (pokój nr 2) w godzinach pracy Urzędu.


2. Spotkanie  z  mieszkańcami,  w dniu 15 maja 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach (ul. Piłsudskiego Józefa 2, 22-550 Werbkowice) o godzinie 12.00.


VI. Termin konsultacji.
Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od 2 maja 2017 r. do 19 maja 2017 r.


VII. Przebieg konsultacji.
W trakcie konsultacji nie złożono żadnego formularza zgłaszania uwag w sekretariacie Urzędu Gminy Werbkowice.
Podczas spotkania z mieszkańcami nie wniesiono żadnych uwag/opinii.

Wyniki konsultacji społecznych (do pobrania)

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023 (do pobrania)