Informacja o przedłużeniu konsultacji społecznych projektu dokumentu pt. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023

Informujemy, że termin konsultacji projektu dokumentu pt. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023"  zostaje przedłużony do dnia 19 maja 2017 r.

Uwagi i wnioski w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag można przedkładać:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Konsultacje społeczne– LPR”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – LPR”.
c) osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy Werbkowice (pokój nr 2) w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu zgłaszania uwag, lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Werbkowice.

Do pobrania
- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023
- Formularz zgłaszania uwag (wersja edytowalna - .doc)