Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023"

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z przystąpieniem Gminy Werbkowice do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR), mającego na celu ustalenie przedsięwzięć, mogących przyczynić się do ożywienia i odnowy wybranych obszarów gminy, została przygotowana wstępna wersja dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023". Projekt LPR został opracowany na podstawie analizy stanu obecnego Gminy Werbkowice.

 
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 02.05.2017 r. do dnia 15.05.2017 r. w następujących formach:
 

1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
 
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Konsultacje społeczne– LPR”.
 
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – LPR”.
 
c) osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy Werbkowice (pokój nr 2) w godzinach pracy Urzędu.
 
2. Zbieranie uwag pisemnych oraz ustnych do formularza konsultacyjnego w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach, ul. Piłsudskiego Józefa 2, 22-550 Werbkowice podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 15 maja 2017 r. o godz 12.00.
 
Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu zgłaszania uwag, lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Werbkowice.
 
 
 
Do pobrania
 
- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023
 
- Formularz zgłaszania uwag