Wyniki konsultacji społecznych

Przedstawiamy wyniki konsultacji społecznych dotyczących dokumentu  pt. „Diagnoza Wielokryterialna Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023‟.

 

I. Ogłoszenie konsultacji.
Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Werbkowice dotyczących Diagnozy Wielokryterialnej Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023.

II. Podstawa prawna.
Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z § 5 Uchwały Nr XVII/103/2012 Rady Gminy Werbkowice z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012 r. poz. 1008).

III. Cel konsultacji.
Aktywne włączenie społeczności lokalnych w planowanie inwestycji. Poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Werbkowice do dokumentu Diagnozy Wielokryterialnej Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023.

IV. Forma konsultacji.
1. Udostępnienie treści dokumentu Diagnozy Wielokryterialnej Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Werbkowice, stronie internetowej Urzędu Gminy Werbkowice i możliwość wyrażenia opinii oraz składania uwag i wniosków dotyczących Diagnozy, za pomocą kwestionariusza konsultacyjnego oraz ankiety diagnozującej składanych:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja”.
c) osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy Werbkowice (pokój nr 2) w godzinach pracy Urzędu.

2. Spotkanie z mieszkańcami, w dniu 26 kwietnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach (ul. Piłsudskiego Józefa 2, 22-550 Werbkowice) o godzinie 12.00.

V. Termin konsultacji.
Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od  18 kwietnia 2017 r. do 26 kwietnia 2017 r.

VI. Przebieg konsultacji.
W trakcie konsultacji złożono w sekretariacie Urzędu Gminy Werbkowice 9 formularzy konsultacyjnych oraz 8 ankiet diagnozujących. Żaden formularz konsultacyjny, ani żadna ankieta diagnozująca nie zostały złożone w formie elektronicznej i drogą listowną.

 

Pełny dokument wraz z zestawieniem uwag i opinii oraz rozstrzygnięciem (do pobrania)