Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu pt. "DIAGNOZA WIELOKRYTERIALNA Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023". Diagnoza została opracowana na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Werbkowice.

Zakres konsultacji społecznych obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Werbkowice. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 18.04.2017 r. do dnia 26.04.2017 r. w następujących formach:


1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularzy konsultacyjnych (ankieta diagnozująca oraz formularz konsultacyjny). Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja”.
c) osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy Werbkowice (pokój nr 2) w godzinach pracy Urzędu.

2. Zbieranie uwag pisemnych oraz ustnych do protokołu w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach, ul. Piłsudskiego Józefa 2, 22-550 Werbkowice podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00.

 


Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na ankiecie diagnozującej i formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 2) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Werbkowice.

 

Z poważaniem
Lech Bojko
Wójt Gminy Werbkowice

 

 

 

Pliki do pobrania:
1. Diagnoza Wielokryterialna Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023
2. Kwestionariusz konsultacyjny (wersja edytowalna - .doc, wersja nieedytowalna - .pdf)
3. Ankieta diagnozująca (wersja edytowalna - .doc, wersja nieedytowalna - .pdf)