Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dnia 4 stycznia 2021 r. o godz.: 9.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice pokój Nr 5a (parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej. Dnia 4 stycznia 2021 r. o godz.: 15.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice pokój Nr 5a (parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Dnia 5 stycznia 2021 r. o godz.: 15.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice pokój Nr 5a (parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za rok 2020.
4. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2021.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zakończenie obrad.