Drukuj
Rada Gminy
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Zgodnie z planem pracy przyjętym uchwałą Rady Gminy Werbkowice Nr XV/94/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2020 zawiadamiam, że w dniu 6 marca 2020 r. o godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Werbkowice.


Tematem posiedzenia będzie analiza kosztów związanych z dowozem uczniów do szkół.
Przewodniczący Komisji
Robert Kidyba