Drukuj
Rada Gminy
images/n_ug.jpg

Dnia 25 września 2019 r. o godzinie 7.30 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przegląd stanu technicznego placów zabaw (wizja lokalna w terenie).
4. Analiza informacji na temat ochrony przeciwpożarowej oraz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
Marek Pietruk