Zawiadomienie o posiedzeniu

Zgodnie z planem pracy przyjętym uchwałą Rady Gminy Werbkowice Nr IV/17/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2019 , zawiadamiam, że w dniu 1 sierpnia 2019 roku w godzinach od 7.30 do 15.00 zostanie przeprowadzona kontrola w zakresie kosztów związanych z użytkowaniem samochodów służbowych będących własnością gminy oraz kosztów związanych ze szkoleniami i delegacjami.
Proszę przygotować zestawienia wyjazdów i poniesionych kosztów za okres 01.01.2019 do 30.06.2019 r.