Zaproszenie na sesję I/2018 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023 - 2018-11-21

Na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych Sesji Rad Gmin kadencji 2018-2023,

w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. informuję, że Komisarz wyznaczył termin ww. sesji na dzień 21 listopada 2018 r. 

 

Wykonując Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu, działając na podstawie § 3 ww. postanowienia wyznaczam:

- miejsce pierwszej sesji: sala konferencyjna (pierwsze piętro) Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach przy ulicy Piłsudskiego Józefa 2;
- godzina rozpoczęcia sesji: 09:00.