Rozstrzygnięcie III Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Magia Słowa”

W dniu 24.09.2020 w Sali konferencyjnej GOK Werbkowice odbyło się wręczenie nagród w III Powiatowym Konkursie Poetyckim „Magia Słowa”.
W tym roku na konkurs nadesłano 6 prac.

 

Po wcześniejszym zapoznaniu się z pracami uczestników, komisja w składzie:
- Muzyczuk Marzanna – bibliotekarz, instruktor ds. recytacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie
- Anna Kistelska – instruktor ds. literatury i recytacji w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie
- Bożena Fornek – instruktor literatury w Zamojskim Domu Kultury
postanowiła przyznać 2 równorzędne nagrody:
- Pani Małgorzacie Skowron z Hrubieszowa za wiersz „Księżyc i matka” (za jednorodną kompozycję, wyróżnia się prostotą stylu i językiem),
- Panu Zbigniewowi Cichowlazowi z Teptiukowa za wiersz „Poranek” (bardzo ładnie opisany obraz budzącego się dnia, bardzo poetycki, odznacza się zdyscyplinowaną formą, jest spójny tematycznie).

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach.