Zapraszamy na Jubileusz 100-lecia Kolonii Hostynne i 100. Rocznicę Bitwy Polsko-Bolszewickiej

Serdecznie zapraszamy na Jubileusz 100-lecia Kolonii Hostynne i 100. Rocznicę Bitwy Polsko-Bolszewickiej, które odbędą się 31.08.2020 obok pomnika przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kolonii Hostynne.

Uroczystości rozpocznie Msza Święta przy pomniku poległych pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Mariusza Leszczyńskiego o godz. 10:30. Następnie odbędzie się apel poległych z salwą honorową 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem przez delegacje. Po części oficjalnej odbędzie się promocja wydawnictwa "100-lecie Bitwy Polsko-Bolszewickiej i miejscowości Kolonia Hostynne", rozstrzygnięcie konkursu plastyczno-literackiego "100-lecie Bitwy Polsko-Bolszewickiej", część artystyczna w wykonaniu młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej im. 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i AK w Hostynnem Kolonii oraz zwiedzanie wystawy pokonkursowej.

PATRONAT HONOROWY:
- Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
- Wojewoda Lubelski Lech Sprawka
- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

PARTNERZY:
- Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
- Program „Warto być Polakiem”
- Wójt Gminy Werbkowice Agnieszka Skubis-Rafalska
- Zarząd Stowarzyszenia i Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Hostynne im. 30 Pułku Strzelców Kaniowskich i AK
- Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Lubelskiego mgr arch. Maria Gmyz

PATRONAT MEDIALNY:
- TVP3 Lublin
- Polskie Radio Lublin
- Tygodnik Zamojski