Obchody 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej w gminie Werbkowice

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. w kościele parafialnym w Werbkowicach. Następnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbyła się akademia pod hasłem „Nigdy więcej wojny” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach przygotowanych przez panią Annę Czarnecką i panią Bożenę Wolańczuk.

Uroczystości przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach odbyły się z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego.
Podniesienie flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej na maszt dokonał flagowy plut. Paweł Kozłowski, w obecności dowódcy pocztu flagowego plut. Sławomira Oleszczuka, z asystą plut. Łukasza Korzeniowskiego. Następnie głos zabrała Wójt Gminy Werbkowice pani Agnieszka Skubis-Rafalska. Apel Pamięci odczytał ppor. Ernest Kamiński.

Na zakończenie zostały złożone wieńce przez następujące delegacje:

Delegacja Gminy Werbkowice: Wójt Gminy Werbkowice Agnieszka Skubis-Rafalska, Sekretarz Gminy Werbkowice Tomasz Ożóg, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Werbkowice Grzegorz Maliszewski;
Delegacja 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego: Dowódca płk Jakub Garbowski, mjr Sławomir Rydel, ppor Ernest Kamiński;
Delegacja Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach: Dyrektor Maria Knap;
Delegacja Szkoły Podstawowej w Werbkowicach: Dyrektor Anna Woś, Ewa Koźmińska, uczniowie;
Delegacja Szkoły Podstawowej w Sahryniu: Dyrektor Danuta Butryn, uczniowie.