Zapraszamy do udziału w konkursach dożynkowych

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Hrubieszowie i Gminą Werbkowice jako organizatorzy Dożynek Powiatowo-Gminnych, które odbędą się 15 września 2019 roku w Werbkowicach, serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursach, jakie będą rozstrzygnięte i nagrodzone podczas tegorocznego Święta Plonów. 

Program Dożynek przewiduje przeprowadzenie konkursów w następujących kategoriach:

  • najpiękniejszy wieniec dożynkowy,
  • bibułkarstwo, najpiękniejsze kwiaty z bibuły,
  • najlepszy wypiek chleba tradycyjnego.

Oceną poszczególnych konkursów zajmą się komisje powołane przez Organizatorów.
Z jednej gminy może być zgłoszone nie więcej niż jedno stoisko, jeden wieniec,  jeden chleb i  jeden bukiet.

Więcej szczegółów zawierają Regulaminy.
Regulamin konkursu wieńców dożynkowych na najpiękniejszy wieniec
Regulamin konkursu twórczości ludowej na najpiękniejsze kwiaty z bibuły
Regulamin konkursu "Chleb tradycyjny"

Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać poprzez dokładne wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA (Załącznik nr 1) oraz podpisanie klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2) i dostarczenie jej do dnia 02.09.2019 r. na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach
ul. J.  Piłsudskiego 2
22-550 Werbkowice

Karty zgłoszeniowe do konkursów oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zawarte są  w plikach regulaminów.