80 rocznica wybuchu II wojny światowej

Program obchodów 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej w gminie Werbkowice:

08:00 msza św. w kościele parafialnym w Werbkowicach
09:00 akademia przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach
(Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach)
10:00 uroczystości przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach:
- wystąpienie wójta
- apel pamięci
- salwa honorowa
- złożenie wieńców