Lokalni Animatorzy Gminy Werbkowice - szkolenie

W ubiegłym tygodniu nasi Lokalni Animatorzy Gminy Werbkowice zostali przeszkoleni z zakresu animacji czasu wolnego. Kurs Animatora poprowadziła pani Marta z Centrum Szkoleń i Animacji.
Teraz czekamy na wydarzenia finałowe, podczas których Lokalni Animatorzy będą mogli się wykazać.

Projekt realizowany jest w ramach programu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3” FIO Lubelskie Lokalnie.

Realizator projektu:
Grupa nieformalna "Aktywne Babki"
Patron projektu:
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice
Partnerzy projektu:
- Gmina Werbkowice
- Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach