VII Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych - zaproszenie

Do udziału w Festiwalu zapraszamy zespoły śpiewacze, solistów i duety z powiatu hrubieszowskiego oraz z powiatów z nim sąsiadujących.


Organizatorami Festiwalu są: Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach, Wójt Gminy Werbkowice, Rada Gminy Werbkowice, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.
Termin i miejsce: (11-12) listopada 2017 roku (sobota, niedziela) godz. 12:00, sala widowiskowa GOK Werbkowice.