Dożynki Gminno-Parafialne w Sahryniu

Wójt i Rada Gminy, Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Cyryla i Metodego w Sahryniu, Sołtys wsi Sahryń, Sahryń Kol., Zagajnik, Adelina, OSP i KGW Sahryń, Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach zapraszają w dniu 27 sierpnia 2017 roku na Dożynki gminno-parafialne 2017 w Sahryniu.


Termin: 27 sierpnia 2017 r.

Miejsce: teren przy świetlicy w Sahryniu


Część oficjalna

11:30 - Zbiórka i ustawienie delegacji dożynkowych (przy kościele w Sahryniu)
12:00 - Msza Święta Dziękczynna za zbiory, poświęcenie wieńców dożynkowych, ofiarowanie darów ołtarza
14:00 - Oficjalne otwarcie Dożynek przez Wójta Gminy Werbkowice

Część artystyczna

14:30 - Występy zespołów:
- Zespoł Śpiewaczy z Kapelą z Honiatycz
- grupa Dziarskie Babki z KGW
- Górzanki
- Lotos
- Kapela Podwórkowa STAH
- Czerwona Jarzębina z Moroczyna
- MAX DANCE

Dodatkowo

- punkt informacyjny KRUS
- prezentacja nowoczesnych maszyn i urządzeń rolniczych
- stoisko KGW (produkty tradycyjne, ciasta)
- atrakcje dla dzieci (dmuchane miasteczko) - bezpłatnie w godz. 14:00 - 18:00
- ogródek piwny, gastronomia, grochówka