Zakończenie projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich – Mały Artysta na wsi"

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice zakończyło realizację projektu dla dzieci w wieku 2-8 lat z miejscowości Konopne pt. "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich – Mały Artysta na wsi"


Projekt dofinansowany przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego w ramach 9. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”.
Czas realizacji: 2017-01-01 do 2017-06-30.
Osiągnięte cele:
1. Zapewnienie możliwości wyrównania szans edukacyjnych tj. rozwoju zainteresowań plastycznych oraz umiejętności manualnych dzieciom ze wsi Konopne
2. Umożliwienie mieszkańcom (rodzicom) pozyskania wiedzy z zakresu nowatorskich metod pracy z dziećmi.
3. Zaangażowanie społeczności lokalnej (mieszkańców wsi, wspólnoty wiejskiej, sołtysa oraz wójta gminy) do wspólnych działań w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci.
Zrealizowane działania.:
1. Warsztaty plastyczne dla dzieci – 40h praktycznych zajęć plastycznych dla dzieci.
2. Warsztaty z dietetykiem dla dzieci (4h)
3. Warsztaty ze specjalistą dla rodziców (8h) z zakresu twórczego wychowania dzieci
4. Wycieczka do Zagrody Wandalskiej w Kotorowie dla dzieci i rodziców
5. Wystawa prac wykonanych przez dzieci
Wartość projektu: 8 914,18 zł
Dofinansowanie: 4 172,00 zł
Wkład własny finansowy: 417,18 zł
Wkład niefinansowy: 4 325,00 zł