naglowek ugUrząd Gminy Werbkowice informuje, że obecnie trwają prace nad „Zbiorowym projektem wykonawczym montażu instalacji solarnej dla budynków mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych” – zwanej „dokumentacją projektową”.

Wobec powyższego wskazujemy, że wstępny termin podpisania umów pomiędzy Gmina Werbkowice, a Właścicielami nieruchomości, a tym samym termin dokonywania wpłat przez Właścicieli, planowany jest do 20 maja 2016 r.
Na podstawie Regulaminu naboru wniosków w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice” planowanego do realizacji przez Gminę Werbkowice w latach 2016 –2018”, wskazujemy że „Po wykonaniu dokumentacji technicznej instalacji solarnej, właściciel/współwłaściciel zostanie wezwany do Urzędu Gminy w celu podpisania umowy użyczenia nieruchomości oraz umowy dotyczącej ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym. Właściciel/współwłaściciel nieruchomości podpisując umowę będzie zobowiązany do uiszczenia kosztów partycypacji w projekcie (tj. wkładu własnego w postaci: 15 % kosztów kwalifikowalnych netto instalacji, Podatek VAT od kosztów netto wykonania instalacji solarnej, Podatek VAT od wpłaty i od kosztów VAT (podatek do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego) oraz innych koszów niekwalifikowalnych wskazanych w Rozdziale „III. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE” niniejszego Regulaminu.”