20160209ozeGmina Werbkowice informuje, że termin wydawania przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie map zasadniczych w skali 1:1000 (mapa dotycząca działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny/mieszany na/w którym ma zostać zamontowana instalacja solarna) wynosi minimum 7 dni.

Osoby składające do Urzędu Gminy Werbkowice deklarację uczestnictwa w projekcie na wykonanie instalacji solarnych, powinny do deklaracji dołączyć potwierdzenie wpłaty (kopia – odcinka na zakup mapy) lub potwierdzoną kopię złożonego wniosku o zakup mapy oraz złożyć oświadczenie, że deklaracja uczestnictwa zostanie uzupełniona o wymaganą mapę zasadniczą w terminie 2 dni roboczych od daty jej wydania przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.