naglowek ugWójt Gminy Werbkowice zaprasza wszystkich zainteresowanych stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu zamieszkania, jak również odnawialnymi źródłami energii.

 

1. Spotkanie dotyczące poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Werbkowice oraz naboru wniosków dla właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych montażem instalacji solarnych

 

Celem spotkania będzie budowa zapowiedzianej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa” oraz aktywne włączanie w ten proces lokalnych społeczności, przedstawicieli samorządów, a także organizacji pozarządowych, organizacji parafialnych, związków wyznaniowych i zakładów pracy.

 

Po konsultacjach dotyczących Mapy zagrożeń bezpieczeństwa przedstawiona zostanie informacja o naborze wniosków dla właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych montażem instalacji solarnych w gospodarstwach indywidualnych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice” planowanego do realizacji przez Gminę Werbkowice w latach 2016 –2018.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 10 lutego 2016 r. (środa) o godz. 09.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.

 

2. Spotkanie dotyczące naboru wniosków dla właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych montażem instalacji solarnych

 

Na spotkaniu zostaną przedstawione informacje o naborze wniosków dla właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych montażem instalacji solarnych w gospodarstwach indywidualnych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice” planowanego do realizacji przez Gminę Werbkowice w latach 2016 –2018.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 10 lutego 2016 r. (środa) o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy!