20160209ozeZamieszczamy zaktualizowane załączniki do naboru wniosków dla właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych montażem instalacji solarnych w gospodarstwach indywidualnych.

 

Zaktualizowane dokumenty do ściągnięcia:

1. Regulamin naboru wniosków

2. Deklaracja udziału w projekcie

3. Zał. nr 1 do deklaracji udziału w projekcie - ankieta

4. Tabela 1 szacunkowe koszty kolektorów słonecznych

5. Pełnomocnictwo - wzór